Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rezerwat został powołany 16 stycznia 1963 roku początkowo pod nazwą Głazowisko Fuledzki Róg. Rezerwat krajobrazowy położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. Jego głównym celem jest ochrona morenowego Jeziora Dobskiego oraz położonych na nim wysp: Gilmy, Lipki, Wyspy Heleny oraz Wysokiego Ostrowu (Wyspy Kormoranów). Powierzchnia rezerwatu wynosi 1833 ha i obejmuje również część półwyspu Fuledzki Róg, dużego nagromadzenia głazów. Znajduje się tutaj około 10 tysięcy głazów o obwodzie przekraczającym 1,5 m. Rezerwat zapewnienia odpoczynek ptactwu w okresie przelotów, miejsce zlotów jesiennych i wiosennych żurawi, ochronę pięknego krajobrazu na zadrzewionych i wysokich brzegach Jeziora Dobskiego, ochronę miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego, ochronę wyjątkowo licznej kolonii kormoranów (wyspa Wysoki Ostrów) oraz gniazdowania chronionych ptaków drapieżnych.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Pięć kilometrów na wschód od Mikołajek znajduje się rezerwat ornitologiczny Jeziora Łuknajno. Po raz pierwszy teren ten został objęty ochroną już od 24.07.1937 roku. Natomiast w 1977 roku włączono rezerwat do międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery pod egidą UNESCO. Należy on Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Ptaki znajdujące ochronę nad Łuknajnem, to gatunki lęgowe oraz zatrzymujące się na przelotach i zimowaniu. Łuknajno jest największym skupiskiem łabędzia niemego w Polsce, liczącego w okresie przelotów nawet do 2.500 ptaków.
Ten liczący sobie 709,97 ha obszar skupia ogromną liczbę gatunków ptaków, gadów, płazów ryb i ssaków, a poruszanie po nim dozwolone jest tylko i wyłącznie po wyznaczonej trasie. Jezioro objęte jest strefą ciszy, a wokół niego prowadzi ścieżka rowerowa o długości około 11 km. Obserwację fauny można prowadzić z wież widokowych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

lilia złotogłówRezerwat przyrody Jezioro Nidzkie znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Ruciane-Nida oraz w gminie Pisz. Obszar ochrony ma powierzchnię około 2935 hektarów i został utworzony w 1972 roku.  Obejmuje głównie obszar Jeziora Nidzkiego i tereny wokół niego. Rezerwat utworzono w celu ochrony krajobrazu Jeziora Nidzkiego i otaczających je lasów. Jezioro objęte jest strefą ciszy i obowiązuje tu zakaz używania silników spalinowych. Akwen jest wąskim – o szerokości od 200 m do 3,5 km i długości 23 km – zbiornikiem rynnowym, usytuowanym w południowej części systemu Wielkich Jezior Mazurskich. O średniej głębokości 6,2 m i największej 23,7 m. Jezioro jest jednym z najmniej zmienionych przez działalność człowieka akwenów w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. W rezerwacie znajdują się rzadkie i chronione gatunki roślin.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do rezerwatu przyrody Siedmiu Wysp należy jezioro Ośmin (zwane także Jeziorem Siedmiu Wysp) o powierzchni około 370 ha oraz okoliczne tereny – w sumie obszar chroniony wynosi 1618,34 ha. Leży w powiecie węgorzewskim przy granicy polsko-rosyjskiej. Rezerwat utworzono celem ochrony ptactwa wodnego oraz występującej tam flory i fauny. Obszar należy do terenów ściśle chronionych i jest wpisany na listę Międzynarodowej Konwencji RAMSAR (chroni obszary wodno-błotne o znaczeniu międzynarodowym) oraz Natura 2000.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Rezerwat Mokre został założony w 1958 roku. Głównym celem tej placówki jest ochrona lasu łęgowego. Obszar znajduje się w powiecie węgorzewskim (nadleśnictwo Borki), w pobliżu żeglarskiej miejscowości  Sztynort. Rezerwat posiada powierzchnię siedmiu hektarów i znajduje się na półwyspie jeziora Dargin. W skład rezerwatu wchodzi między innymi wiekowy drzewostan jesionowy-dębowy z niewielką domieszką świerka, olszy czarnej i wiązu pospolitego. Największe dęby i jesiony sięgają 30-35 metrów wysokości. W rezerwacie spotkać można drzewa które liczą sobie 150 – 190 lat. Flora, która tu występuje liczy sobie ponad 80 gatunków roślin naczyniowych. Jedną z ciekawostek przyrodniczych jest podkolan zielonawy. Roślina ta to gatunek byliny i należy do rodziny storczykowatych. Jest rzadko spotykana i objęta ochroną.

Podkategorie

Alfabetyczny spis większych miejscowości na Mazurach, które warto odwiedzić, które posiadają znaczne zaplecze turystyczne.

Opisy ważniejszych mazurskich jezior. Jeziora morenowe, wytopiskowe, rynnowe - pochodzenia polodowcowego.