Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ptasia wyspaPtasia Wyspa inaczej zwana "Gołą Zośką" lub Dużą Wyspą znajduje się na Jeziorze Ryńskim pobliżu wsi Rybical oraz Wejdyki i prawie na osi Zatoki Rominek kształtem przypominającej fiord. Powierzchnia wyspy wynosi około 4 hektary. Charakteryzuje się prawie zupełnym brakiem drzew. Jedyne niewielkie drzewka oraz krzaki występują na obrzeżach wyspy. Obszar ten jest rezerwatem, który został utworzony w 2012 roku. Podczas badań z lat 2011-2012 naliczono 12 gatunków ptaków, w tym także lęgi hełmiatki, gatunku znajdującego się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Dawniej okoliczni mieszkańcy wypasali tutaj bydło, które było transportowane na wyspę przy pomocy łodzi. Obecnie Ptasia Wyspa to legowisko największej w Polsce, liczącej 8-9 tysięcy par koloni mew śmieszek. Mewa śmieszka to wędrowny i hałaśliwy ptak wodny, który zamieszkuje Europę i Azję. Osiąga masę ciała do 350 gramów i 95 cm rozpiętości skrzydeł.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

żubry w Puszczy Boreckiejnarody bałtyckiePuszcza Borecka leży w północno-wschodniej Polsce na Mazurach. Możemy tu znaleźć malownicze krajobrazy, zetknąć się z atmosferą pradawnych puszcz Jaćwingów i Prusów. Piękno dzikiej przyrody przeplata się tu z bogactwem przeszłości historycznej sięgającej VI wieku, kiedy narody bałtyckie kolonizowały Sudowię (Jaćwież). Waleczne plemiona Jaćwingów prowadziły stąd liczne łupieżcze najazdy na tereny księstw ruskich i polskich. W tym czasie na terenie rozległych obszarów puszczańskich powstały grodziska, których ślady można znaleźć do dziś. W drugiej połowie XIII wieku plemienne państwo Jaćwingów upadło pod naporem Rusi, Polski i Zakonu Krzyżackiego. Przez Puszczę przetoczyły się później plemiona ruskie oraz polsko-mazowieckie. W XIX wieku akcja germanizacyjna dosięgła również mieszkańców Puszczy. Okrucieństwa I i II wojny światowej też ich nie ominęły. Po II wojnie światowej, decyzją zwycięskich mocarstw, Puszczę Borecką, jak i całe Mazury, przyznano Polsce.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rezerwat Nietlickie Bagno znajduje się na Mazurach, w gminach Miłki i Orzysz, pomiędzy jeziorami: Niegocin oraz Śniardwy.  Został utworzony w 2003 roku, a jego powierzchnia wynosi około 3.107 hektarów. Historycznie obszar ten był o wiele większy. Rozciągał się również pomiędzy jeziorami Buwełno i prawie aż po jezioro Jagodne. Jednak w XIX wieku prowadzone prace melioracyjne znacznie uszczupliły ten obszar. Doprowadziło to obniżenia poziomu wód. Po drugiej wojnie prace związane z powiększaniem terenów rolniczych były kontynuowane. Po latach prace zostały przerwane i na dzień dzisiejszy udało się zachować około 550 hektarów torfowisk niskich. W latach 2001-2003 udało się zbudować na terenie torfowiska dwa progi piętrzące, co przywróciło właściwy poziom wód. Rezerwat Nietlickie Bagno jest ze względu na swój charakter ostoją bogatej flory i fauny. Są również jednym z nielicznych obszarów bagiennych na Mazurach, które przetrwały do czasów współczesnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Piłackie Wzgórza leżą na północ od jeziora Gołdopiwo niedaleko wsi Piłaki Wielkie w gminie Pozezdrze, w nadleśnictwie Borki. Rezerwat został utworzony 30 maja 1989 roku i posiada powierzchnię około 277 hektarów. Obejmuje on lasy położone na morenie czołowej o urozmaiconej rzeźbie i stosunkowo znacznym wzniesieniu. Na niewielkiej powierzchni skupia się wiele form terenu i lasów, co czyni tutejszy krajobraz bardzo atrakcyjnym i przypomina obszary podgórskie. Najwyższe wzniesienie ma 210 metrów nad poziom morza, a różnice wzniesień osiągają nawet 80 metrów. Zbocza wzniesień są bardzo strome, ich nachylenie dochodzi nawet do 40 stopni.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rezerwat przyrody Piłaki to niewielki obszar (około 53 hektarów) położony na wschód od miejscowości Rybno w powiecie mrągowskim, gminie Sorkwity i należy do terenów Nadleśnictwa Mrągowo. Został utworzony w 1991 roku celem ochrony noclegowiska żurawi w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek, miejsc żerowania i gniazdowania licznych gatunków ptaków oraz stanowisk rzadkich roślin. Rezerwat obejmuje starą południową odnogę Jeziora Piłakno, którego miejsce zajmuje obecnie torfowisko niskie utworzone na grubych pokładach gytii i kresy jeziornej.

Podkategorie

Alfabetyczny spis większych miejscowości na Mazurach, które warto odwiedzić, które posiadają znaczne zaplecze turystyczne.

Opisy ważniejszych mazurskich jezior. Jeziora morenowe, wytopiskowe, rynnowe - pochodzenia polodowcowego.