Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Do rezerwatu przyrody Siedmiu Wysp należy jezioro Ośmin (zwane także Jeziorem Siedmiu Wysp) o powierzchni około 370 ha oraz okoliczne tereny – w sumie obszar chroniony wynosi 1618,34 ha. Leży w powiecie węgorzewskim przy granicy polsko-rosyjskiej. Rezerwat utworzono celem ochrony ptactwa wodnego oraz występującej tam flory i fauny. Obszar należy do terenów ściśle chronionych i jest wpisany na listę Międzynarodowej Konwencji RAMSAR (chroni obszary wodno-błotne o znaczeniu międzynarodowym) oraz Natura 2000.

Występuje tu około 110 gatunków ptaków między innymi: perkoz dwuczuby, zausznik, bąk, gęgawa, krakwa, cyraneczka, płaskonos, kania czarna, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, orzeł bielik, derkacz i wąsatka, gęś białoczelna, gęś zbożowa, żuraw. Jezioro oraz jego okolica jest miejscem odpoczynku ptaków wędrownych. W 1991 roku, by spowolnić zarastanie terenów łąkowych, sprowadzono koniki polskie z Popielna. Podczas ciężkich zim zwierzęta są dokarmiane.