Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rezerwat Nietlickie Bagno znajduje się na Mazurach, w gminach Miłki i Orzysz, pomiędzy jeziorami: Niegocin oraz Śniardwy.  Został utworzony w 2003 roku, a jego powierzchnia wynosi około 3.107 hektarów. Historycznie obszar ten był o wiele większy. Rozciągał się również pomiędzy jeziorami Buwełno i prawie aż po jezioro Jagodne. Jednak w XIX wieku prowadzone prace melioracyjne znacznie uszczupliły ten obszar. Doprowadziło to obniżenia poziomu wód. Po drugiej wojnie prace związane z powiększaniem terenów rolniczych były kontynuowane. Po latach prace zostały przerwane i na dzień dzisiejszy udało się zachować około 550 hektarów torfowisk niskich. W latach 2001-2003 udało się zbudować na terenie torfowiska dwa progi piętrzące, co przywróciło właściwy poziom wód. Rezerwat Nietlickie Bagno jest ze względu na swój charakter ostoją bogatej flory i fauny. Są również jednym z nielicznych obszarów bagiennych na Mazurach, które przetrwały do czasów współczesnych.

Urozmaicona szata roślinna rezerwatu to rozległe turzycowiska, trzcinowiska i szuwary poprzeplatane oczkami otwartej wody. Przy torfowiskach znajdują się podmokłe, gęste łozy i brzeziny. W części centralnej bagien, gdzie są resztki zarośniętego jeziora Wąż, występują zadrzewienia brzozowe, częściowo olchowe, oraz kępy zarośli wierzbowych. Atrakcją flory jest również ginąca brzoza niska, storczyk krwisty, czy pełnik europejski. Rezerwat Nietlickie Bagno jest zamieszkany przez wiele zwierząt. Można tu spotkać: łosia, bobra, wydrę, norką amerykańską, lisa, borsuka, jenota, a w przeszłości żółwie oraz wiele innych gatunków. Obszar Nietlickiego Bagna upodobały sobie liczne gatunki ptactwa. Spotykamy tu: derkacza, wodniczka, bąka, błotniaka stawowewgo, kropiatka, żurawia, rybitwę czarną, trzciniaka, orlika krzykliwego, leleka kozodoja, gągoła oraz bielika. Nietlickie Bagno, wraz z przylegającą okolicą, stanowi również ostoję rzadkiego cietrzewia. Podczas wędrówek, zwłaszcza jesienią, zatrzymują się tu stada przelotnych czajek, batalionów, bekasów, brodźców leśnych, kwokaczy oraz wielogatunkowe stada dzikich kaczek (krzyżówki, cyranki, krakwy, głowienki, czernice). Ze względu na atrakcyjność obszarów podmokłych w 2005 roku odnotowano na bagnach co najmniej 4 tysięcy żurawi. Natomiast największe obserwowane na noclegowisku stado żurawi liczyło około 9 tysięcy ptaków. Bagna są także ostoją wielu rzadkich gatunków owadów. Między innymi naliczono 44 gatunki motyli dziennych. Rezerwat Nietlickie Bagno należy zarówno do obszarów Natura 2000. Ze względu na swój charakter bagna stanowią niespotykaną atrakcję przyrodniczą.