Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Konik polskiStacja Badawcza Polskiej Akademii Nauk w Popielnie zajmuje się wzbogacaniem i ratowaniem polskich zasobów przyrodniczych. Placówka działalność swoją prowadzi od lat 50. XX wieku. W stacji prowadzone są między innymi prace związane z hodowlą jeleniowatych (jelenie, sarny, daniele), bydła rasy czerwonej i czarno-białej, ferma bobrów oraz hodowla konika polskiego (tarpana). Koniki polskie to przodkowie dzikich tarpanów, które do końca XVII wieku zamieszkiwały lesiste obszary wschodniej Polski, Litwy i Prus. Konik polski służył ludziom jako dobry koń roboczy w niedużych gospodarstwach rolnych i sadowniczych. Jako wytrwały niezawodny koń często używany był w transporcie. Cechuje się dobrym zdrowiem, niewybrednością pokarmową, odpornością na ciężkie warunki pogodowe, wysoką płodnością, łagodnością, dużą inteligencją oraz dużymi zdolnościami adaptacyjnymi.

Wysokość w kłębie dorosłych koni (dotyczy klaczy i ogierów) wynosi 130 – 140 cm. Natomiast masa ciała dochodzi do 300 – 400 kg. Rasa konik polski wykazuje bardzo duże podobieństwo do wymarłego dzikiego konia tarpana. W dzisiejszych czasach koników tych używa się głównie w hipoterapii (ze względu na łagodny charakter), w lekkich zaprzęgach, jako koni wierzchowych oraz w pielęgnacji krajobrazu poprzez wypasanie.

W ośrodku prowadzone są, znane w kraju i na świecie, badania dotyczące biologii cyklu poroża, rozrodu i behawioru jelenia szlachetnego. Podejmowane były w Popielnie także próby krzyżowania żubra, bizona i krowy. W pasiece doświadczalnej określa się ilość związków toksycznych przedostających się ze środowiska do pszczół i produktów pszczelich. Ośrodek ma pod swoją pieczą doświadczalny las. Na terenie lasu przebiegają dwie ścieżki przyrodnicze. Wędrując wyznaczonymi ścieżkami przyrodniczymi można zapoznać się z różnorodnością Puszczy Piskiej i charakterystycznymi dla niej gatunkami roślin. Tu można spotkać rosiczkę okrągłolistną, która wzbudza największe emocje wśród wszystkich roślin torfowiskowych ponieważ jest owadożerna. Przy placówce badawczej PAN w Popielnie działa Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Istnieje tu również ekspozycja muzealna gdzie zgromadzono materiały i eksponaty prezentujące kilkudziesięcioletni dorobek stacji. Muzeum można zwiedzać w godzinach 10:00 - 17:00.