Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Park Krajobrazowy Wzgórz DylewskichPark Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich leży w województwie warmińsko-mazurskim na terenie dwóch powiatów - ostródzkiego oraz iławskiego. Jego powierzchnia wynosi 72 km2 i został on utworzony w 1994 roku celem ochrony bardzo urozmaiconej rzeźby terenu. W parku możemy doświadczyć interesujących  walorów widokowych. Podstawowe formy ukształtowania terenu to pagórki i wzgórza morenowe. Posiadają one najczęściej kształt kopuł. Większe wzgórza mają na ogół płaskie lub faliste powierzchnie oraz strome, rozczłonowane i pocięte parowami zbocza. Kształt poszczególnych wzgórz jest najczęściej wydłużony. Teren parku charakteryzuje się wyjątkowo silną dynamiką rzeźby terenu. Dość często różnice wysokości pomiędzy najwyższymi oraz najniższymi punktami terenu sięgają od 40 do 60 metrów. Można też spotkać przewyższenia dochodzące do 80 metrów, a spadki na zboczach nierzadko przekraczają 25 %.  Obszar parku jest jednym z jedynych w województwie regionem o tak dynamicznej konfiguracji terenu.

Na obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Są to "Jezioro Francuskie" - rezerwat florystyczny utworzony w roku 1963, "Dylewo" - rezerwat chroniący las liściasty, utworzony w 1970 roku oraz "Rzeka Drwęca" - rezerwat o powierzchni 1888,27 ha, utworzony w 1961 roku, chroniący wody rzeki Drwęcy, jej dopływy i jeziora, przez które przepływa. Na terenie parku i otuliny utworzono 22 pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Należą do nich drzewa i grupy drzew oraz głazy narzutowe i głazowiska. Z ciekawszych należy wymienić: głazowisko koło leśniczówki Napromek, różowy granit, ciemnoszary granit, trzy orzechy mandżurskie, tulipanowiec oraz wiąz górski o dwóch pniach. Na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich stwierdzono występowanie wielu gatunków flory. Gatunki objęte ochroną ścisłą to: cis pospolity, wierzba borówkolistna, zimoziół północny, bluszcz pospolity, pióropusznik strusi, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, widłak wroniec, widłak torfowy, orlik pospolity, grzybienie białe, grążel żółty, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały, storczyk krwisty, storczyk plamisty, storczyk szerokolistny, storczyk Fuksa, gnieźnik leśny. Na terenie parku występuje również wiele rodzajów zwierząt. Wśród częściej spotykanych zwierząt trzy gatunki są umieszczone w spisie gatunków zagrożonych w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”. Są to: wydra, wilk oraz orlik krzykliwy.