Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Park położony jest w północno-wschodnim krańcu Mazur. Cechuje się urozmaiconą rzeźbą terenu o stosunkowo wysokich wzniesieniach względnych sięgających czasami 80 metrów. Obszar ten często nazywany jest Mazurami Garbatymi. Park zajmuje powierzchnię 14.620 hektarów, od północy graniczy z obwodem kaliningradzkim. Został on utworzony 14 stycznia 1998 roku. Do tego parku krajobrazowego należy również Puszcza Romincka. Puszcza Romincka stanowi zwarty kompleks leśny zlokalizowany po obydwu stronach granicy polsko-rosyjskiej, o powierzchni całkowitej 35.500 hektarów, z czego po stronie polskiej znajduje się 12.500 hektarów lasów. Można tu spotkać takie gatunki ptaków, jak: kowalik, kruk, sójka, kukułka, orzechówka, a także wiele gatunków dzięciołów, sikor, drozdów, łuszczaków, muchołówek i pokrzewek.

Ze względu na charakter drzewostanu oraz stosunkowo dużą ilość powolnych martwych drzew, puszczę zamieszkują rzadko spotykane gatunki chrząszczy kózkowatych - zgrzypik twardokrywka, zagwoździk brunatny czy sichrawa górska. Liczne rzeczki, kanały i rozlewiska w lesie są siedliskiem bobrów, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, dzięcioła białogrzbietego, bociana czarnego, żurawia, samotnika, smużki. Wśród drapieżników na terenach otwartych i leśnych zauważyć można krogulce, myszołowy, błotniaki, orliki krzykliwe, a także lisy i tchórze, łasice, kuny, jenoty, puszczyki, a także już bardzo nieliczne wilki i rysie. Puszcza Romnicka ze względu na swój charakter i ukształtowanie terenu jest kompleksem wyjątkowym w skali europejskiej. A jej wysokie walory przyrodnicze zadecydowały o włączenie tego obszaru do programu Natura 2000. Na terenie puszczy znajduje się kilka wiaduktów - pozostałość po rozebranej linii kolejowej Gołdap - Żytkiejmy. Linia działała w latach 1927-1944 i miała 36 km długości. Po wojnie tory kolejowe zostały rozebrane i pozostały tylko wiadukty. Budowle te znajdują się w takich miejscowościach, jak: Botkuny, Kiepojcie, Stańczyki. Po wojnie na terenie puszczy kryła się zarówno polska jak i litewska partyzantka antykomunistyczna.