Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Okolicę Pisza, jak i inne regiony tej części kraju, zamieszkiwały staropruskie plemiona. Świadczą o tym odkryte w Piszu przy ulicy Okopowej groby ciałopalne. Historię tych ludów na terenach Pisza i pobliskiej okolicy potwierdzają również zapiski Klaudiusza Ptolemeusza. Mimo, że region piski był słabo zaludniony, to staropruskie plemiona zajadle walczy ze sobą. Resztę dopełnili sprowadzeni na te tereny Krzyżacy, którzy wybudowali niewielki zamek na bagnistych wybrzeżach rzeczki Pisy. Budowla wraz z zamkiem w Okartowie była ważnym punktem obronnym zakonu. W końcu Krzyżacy zostali pokonani. Następne lata nie wyglądały wesoło, pełne były wojen sąsiedzkich.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W II wieku naszej ery tereny gminy Ruciane-Nida zamieszkiwało staropruskie plemię - Galidowie. Dawne ludy utrzymywały się z rybołówstwa, z bogatej w zwierzynę puszczy, handlu oraz oraz ważnej dla rzemiosła darniowej rudy żelaza, która pozyskiwana była z torfowisk. Wkrótce po przybyciu na te tereny Zakonu Krzyżackiego, staropruskie plemiona zostały wyparte i wyniszczone. Zaplanowana jeszcze za czasów Krzyżaków akcja osiedleńcza na tych terenach nie przyniosła większych efektów. Jeszcze w XVIII wieku rejon miasta i okolic pozostał słabo zaludniony. Początkowo obecna miejscowość składała się z dwóch sąsiadujących wiosek. Mieszkańcy Nidy zajmowali się rybołówstwem oraz produkcją smoły i węgla drzewnego. W Rucianym natomiast były smolarnie i wypalarnie węgla drzewnego. Wraz z rozwojem transportu, nastąpił rozwój obu osad.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ryn to miejscowość, która wryła się w świadomość nie tylko naszą, ale i ludów, które tu mieszkały jeszcze przed początkiem naszej ery. Strategiczne miejsce pomiędzy dwoma jeziorami – Ołów i Ryńskim było od wieków zasiedlone przez ludy bałtyckie. Najstarsze wzmianki sięgają epoki neolitu. W tych czasach żyło tu plemię Galindów. Przykładem może być grodzisko w Jeziorku. Czasy bytności ówczesnych mieszkańców są datowane od V wieku przed naszą erą. Pierwsze ślady pisane można znaleźć w około I w. n. e. - Tacyt Klaudiusz Ptolemeusz opisywał mieszkańców tych ziem. Przeszłość Rynu jest ściele związana z Zakonem Krzyckim oraz z ludami tu zamieszkującymi od wieków. W wyniku działań zakonu, Ryn stał się komturią, której podlegały pobliskie miejscowości (między innymi Giżycko).

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Węgorzewo jest miastem położonym nad Kanałem Węgorzewskim i Mamrami, na końcu północnej części Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jak podają historycy w średniowieczu tereny te były zamieszkiwane przez staropruskie plemię Galindów.  Był tu obronny gród, który został zdobyty przez Krzyżaków. Na miejscu grodu Krzyżacy wybudowali mały drewniany zamek, który wraz z okoliczną osadą został zniszczony przez Litwinów. W 1398 roku Krzyżacy budują murowany zamek, który mieści się na wyspie utworzonej przez rzekę Węgorapę.  W XVI i XVII wieku ówczesny Angerburg (dawna nazwa Węgorzewa) był trapiony licznymi pożarami oraz chorobami. Zwarta drewniana zabudowa i brak kanalizacji sprzyjały klęskom. Jak podają kroniki w latach 1709-1710 na dżumę zmarło ponad tysiąc osób. Wojny napoleońskie nie zahamowały w większym stopniu rozwoju miasta.