Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Gołdap to uzdrowiskowe miasto leżące w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Przed czasami Krzyżaków tereny Gołdapi i okolic zamieszkiwało pruskie plemię - Jaćwingowie, którzy utrzymywali się z hodowli, myślistwa, rybołówstwa, zbieractwa. Plemiona pruskie nie tworzyły organizacji państwowych. Były często podbijane przez sąsiadów. Krzyżacy nie wywarli większego wpływu na Gołdap, który swój początek zawdzięcza założeniu w 1524 roku dworu Wróbel podporządkowanemu staroście węgorzewskiemu, w Węgorzewie. W latach 1710-1740 osiedliło się tutaj sporo Polaków i Niemców. XIX wiek to przełom dla rozwoju gospodarczego Gołdapi była budowa kolei. W Stańczykach podziwiać można wiadukty z tego okresu. A drugiej połowie XIX wieku w Gołdapi pracują dwie gorzelnie, młyn, dwa browary, trzy tartaki. Miasto posiadało drukarnię, cegielnię, gazownię, rzeźnię i wodociągi. Jak podają historycy w czasie I Wojny Światowej miasto poważnie zostało zniszczone. Przed II Wojną Światową miasto i jego okolica cieszyło się dużą popularnością wśród myśliwych, którzy chętnie polowali w Puszczy Rominckiej, gdzie obecnie jest park krajobrazowy.

Koniec II Wojny Światowej nie był szczęśliwy dla miejscowości. Podczas zdobycia Gołdapi przez wojska sowieckie znaczna większość budynków została zniszczona. Grabież dopełniła reszty, wywieziono między innymi tory kolejowe. Lata powojenne to powolna i mozolna odbudowa miasta. W latach sześćdziesiątych dostrzeżono uzdrowiskowe atuty tych terenów, a na początku lat osiemdziesiątych minister zdrowia wpisał Gołdap na listę potencjalnych miejscowości uzdrowiskowych. Po 1989 roku do Gołdapi trafiają pierwsze dofinansowania, a wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej środki unijne. Wybudowano tężnie solankowe, pijalnię wód w 2013 roku. Gołdap, jako uzdrowisko klimatyczno-borowinowe, oferuje usługi lecznictwa w zakresie schorzeń narządów ruchu, reumatycznych, stanów pourazowych oraz niektórych chorób kardiologicznych, układu oddechowego i nerwowego, a także chorób kobiecych. Gołdap jest również ośrodkiem narciarskim. Na stokach Pięknej Góry, w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Piękna Góra udostępniono ponad 2000 metrów tras zjazdowych oraz pięć wyciągów narciarskich.