Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Jezioro Bełdany jest akwenem wodnym pochodzenia polodowcowego, rynnowym. W całości leży na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Jego długość wynosi 12,4 km, największa głębokość to 46 m, natomiast powierzchnia wynosi około 9,4 km2. Jezioro Bełdany jest częścią 35–kilometrowej rynny jeziornej rozciągającej się od miejscowości Ryn do Rucianego-Nidy i znajduje się 116 m nad poziomem morza. Od północy graniczy z Jeziorem Mikołajskim, przy miejscowości Wierzba, gdzie znajduje się prom na linie. Na południu, poprzez wodną śluzę komorową Guzianka z jeziorem Guzianka Mała i dalej z jeziorem Guzianka Wielka i Jeziorem Nidzkim. Z uwagi na znaczną średnią głębokość dno jest raczej piaszczyste i twarde, tylko w płytkich zatokach znajdują się trzcinowiska i muł. Na jeziorze znajdują się trzy wyspy.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Jezioro Boczne leży na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, jest południowo-zachodnią odnogą Jeziora Niegocin. Powierzchnia Bocznego wynosi około 1,8 km2, jego długość to 3 km. Głębokość maksymalna dochodzi do 17 m, a głębokość średnia to 8,7 m. Od północy przez zwężenie łączy się z Jeziorem Niegocin, a od południa przez kanał Kula z jeziorem Jagodne. Obrzeża akwenu są przeważnie płaskie lub łagodnie wyniesione. Od południa i południowego - wschodu pokrywają je niewielkie kompleksy leśne. Pozostałe brzegi zajęte są przez pola i łąki. Na przeciwległych brzegach Bocznego znajdują się dwie turystyczne miejscowości. Na zachodnim brzegu Bogaczewo, a na wschodnim Rydzewo.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jezioro Dobskie (dawniej Doba) jest morenowym zbiornikiem i wchodzi w skład kompleksu jeziora Mamry zajmując południowo-zachodnią część. Powierzchnia jeziora wynosi 17,7 km2, maksymalna głębokość to 22,5 m, zaś średnia głębokość - 7,9 m. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy i obowiązuje zakaz używania silników spalinowych i sygnałów dźwiękowych. Dno jest niewiele zróżnicowane z dwoma głęboczkami, we wschodniej części znajdują się duże skupiska głazów, żwiru i kamieni. Większość brzegów jeziora Dobskiego jest niegościnna. Brzegi jeziora są wysokie, w postaci pagórkowatych usypisk lodowcowych. Jezioro stanowi rezerwat faunistyczno-krajobrazowy utworzony w 1976 roku w celu ochrony jeziora Dobskiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Owalny akwen wodny na wschód od Mamr, położony przy miejscowości Kruklanki, to jezioro Gołdopiwo. Jego powierzchnia wynosi około 8,6 km2, a największa głębokość jest równa 24,5 m. Zbiornik wodny jest pochodzenia polodowcowego, morenowego. Brzegi przeważnie są niskie i porośnięte trzciną, tatarakiem. Część północna jeziora charakteryzuje się brzegami dość wysokimi porośniętymi lasami. Od wschodniego brzegu jeziora znajdują się lasy Puszczy Boreckiej, w której żyją żubry. Na Gołdopiwie obowiązuje strefa ciszy i zabronione jest używanie łodzi o napędzie spalinowym. Przez zbiornik wodny przebiega trasa kajakowa rzeki Sapiny. Chętnie jest odwiedzany przez wędkarzy, którzy upodobali sobie takie ryby, jak sieję, sielawę i węgorza. Nad brzegami jeziora znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe, kilka pól namiotowych oraz inne obiekty noclegowe. Na południowym brzegu Gołdopiwa znajduje się plaża gminna w Kruklankach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jezioro Kisajno należy do kompleksu akwenu Mamry. Powierzchnia Kisajna wynosi 18,9 km2, natomiast największa głębokość to 25 m. Jezioro łączy się od północy z jeziorem Dargin. Z południowego brzegu jeziora wychodzą dwa kanały, które prowadzą do jeziora Niegocin. Mniejszy, zwany kanałem Niegocińskim, przez Jezioro Tajty łączy się z północno-zachodnią częścią Niegocina. Większy, a zarazem głębszy, to kanał Łuczański, wpada do północnej części Niegocina. Na Jeziorze Kisajno można wyznaczyć dwie różniące się strefy. Południowa część obfituje w liczne wyspy (m. in. Duży Ostrów, Górny Ostrów, Sosnowy Ostrów, Wielka Kiermuza), na których gniazdują rzadkie gatunki ptaków (między innymi bocian czarny, czapla siwa, łabędzie (np. łabędź niemy), łyska, perkoz). Część północna głębsza, łączy się z Jeziorem Dargin, nie ma tu wysp, a brzeg jest mniej urozmaicony.