Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Galindzkie grodzisko w JeziorkuGalindowie to plemię bałtyckie, które zamieszkiwało tereny Mazur od około V wieku p. n. e. do XIII wieku n. e. Przekazy mówią, że był to lud waleczny i okrutny. Jednak wśród plemion bałtyckich Galindowie są najmniej znani, ponieważ źródła pisane dotyczące tego plemienia są wyjątkowo ubogie. Pierwsze zapisy o tych ludach znajdujemy w kronikach Klaudiusza Ptolemeusza. Jak mówią ustne przekazy, Galindowie zamieszkiwali głównie tereny podmokłe i bagniste, co miało pozwolić na uniknięcie najazdów ze strony innych plemion. Do końca nie jest jasny upadek tego plemienia. Jedna z legend mówi, że Galindowie zostali najechani przez inne plemię bałtyckie – Jaćwingów. Mężczyźni zostali wymordowani, a kobiety i dzieci trafiły w niewolę. Inna legenda opisuje upadek Galindów w walkach z Polakami. Jednak nie ma żadnych historycznych, czy archeologicznych potwierdzeń tych legend. Natomiast źródła krzyżackie twierdzą, że Galindia była niezamieszkana w momencie przybycia na te tereny rycerzy zakonu.

Z czasów tego plemienia bałtyckiego pozostało wzniesienie w okolicy wsi Jeziorko w gminie Ryn na Mazurach. Było tu położone grodzisko. Zabytek znajduje się około 900 m na południowy-wschód od wsi. Monumentalne wzniesienie sięga około 25 m wysokości a jego wymiary to 70 na 40 metrów. Na kamienno-ziemnym wale znajdowała się drewniana palisada, która pełniła funkcję obronną. Od strony wschodniej znajdowała się brama wjazdowa. Grodzisko było użytkowane w epoce żelaza i pełniło funkcję schronienia i obrony pobliskiej ludności. Ze szczytu wzniesienia rozpościera się interesująca panorama na pobliską pagórkowatą okolicę. Pierwsze systematyczne badania archeologiczne prowadzone w Jeziorku były w latach 1950-1954. Ostatnie natomiast w 2003 roku, prace te dokonały wielu znalezisk zabytków ruchomych (między innymi: szpile, noże, haczyki, igły, fragmenty naczyń glinianych, zabytków kamiennych) oraz co najmniej cztery warstwy kulturowe. Wykopaliska potwierdziły również obecność formacji neolitycznej, czego dowodem jest znaleziony zabytek kamienny tego okresu w dziejach ludzkich. Potwierdzono także produkcyjny charakter osady z czasów wczesnego średniowiecza oraz dość bogatą warstwę kulturową związaną z funkcjonowaniem osady, obejmującą od X do XII wieku. Osoby spędzające wolny czas na Mazurach powinny odwiedzić tą atrakcję historyczną, by poczuć ducha dawnych czasów epoki ludów bałtyckich.